DOROFEEVA
<p>Style: Olga Zhyzhko, Postovoy Timur&nbsp;</p> <p>Make-up artist: Tina Antonenko</p> <p><span style="color: #030303; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap; background-color: #f9f9f9;">Hair artist: Julia Stets</span></p>
1/2